/

Bærekraftig vannkraft og lakseparadis i Teksdalselva

Viste du at vi årlig produserer 13 GWh miljøvennlig og ren energi i vårt vannkraftverk i Teksdal, noe som tilsvarer strøm til ca. 700 husstander!

Kraftproduksjon i Teksdal
FosenKraft har drevet med kraftproduksjon i Teksdal i over 80 år. Kraftstasjonen er bestykket med 2 turbiner og 2 generatorer, hver på 1300 kW. Turbiner og generatorer ble fornyet i 2012 etter 70 års drift og ga en produksjonsøkning på ca. 8%.

Vannveien til Teksdal Kraftstasjon består av 4 magasin; Laugen, Hildremsvann, Gjølgavann og Teksdalsvann som er tappemagasinet. Fra dam Teksdalsvann er det sprengt en ca. 1 km lang tunell til kraftstasjonen og fallhøyden er 38 m. Totalt nedbørsareal er 105 km2 og leverer gjennomsnittlig 5,3 m3/s.

Ørland/Bjugn Jeger- og fiskeforening, bærekraft og artsmangfold.
I forbindelse med kraftproduksjonen i Teksdal har vi i mange år hatt godt og nært samarbeid med Ørland/Bjugn jeger og fisk, som i en årrekke har lagt til rette for laksefiske for alle i Teksdalselva.

Elva er enkel å ferdes langs, da det er stier langs elva. Ved elva er det to ramper som gjør det mulig å fiske for bevegelseshemmede.

Avlet frem elvemusling
Elvemuslingen er en viktig art i vassdragene fordi den renser vann og gir næring til bunndyr som igjen laksen spiser. En elvemusling kan bli 200 år gammel, men sjeldent gamlere enn 50-70 år. Muslingen formerer seg hele livet etter at den som tenåring blir kjønnsmoden. I 2019 ble det samlet inn 60 muslinger fra vassdraget og på grunnlag av disse ble det avlet frem 2500 muslinger som ble tilbakeført til elva i 2022. Dette i samarbeid med Norsk Institutt for Naturforskning, etter oppdrag fra Miljødirektoratet. Ørland/Bjugn Jeger- og fisk har et eget fiskestellsutvalg som jevnlige kontroller at elvemuslingen har nok vann samt at ål og laks har det bra.

Dialog er viktig
Hvert år, før laksefiskesesongen starter i juni, arrangerer Fosenkraft Energi og Ørland/Bjugn Jeger- og Fisk et oppstartsmøte. Her diskuteres nødvendighetene, inkludert ønsket vannstand, planlagte arrangementer og andre behov som strekker seg gjennom laksesesongen fram til september.

Kommunikasjonen om vannmengdene som skal passere gjennom kraftstasjonen på ulike tidspunkter på året, er kontinuerlig. Dialog og nært samarbeid er avgjørende for å løse uenigheter om drift av kraftstasjonen og finne akseptable løsninger for begge parter. I tillegg deler de ansvaret for å forbedre området rundt elva og kraftstasjonen for å gjøre det mer attraktivt.

Slik opprettholder de en vedvarende dialog for å sikre at deres felles mål oppnås.

FosenKraft jobber aktivt med bærekraft
Produksjon av ren energi har alltid vært en viktig del av Fosenkrafts historie og selskapet arbeider aktivt for å oppnå en bærekraftig forretningspraksis som respekterer mennesker, samfunn og miljø.

I samarbeidet rundt vannkraftproduksjon i Teksdal er det spesielt  bærekraftsmål 7: Ren energi til alle, 17: Samarbeid for å nå målene og 13: Stoppe klimaendringene som hensyntas på en fin og bærekraftig måte.

FosenKraft Energi – din kraftleverandør på Fosen!

I dag produserer vi miljøvennlig og ren energi i våre vannkraftverk. Våre fjernvarmeanlegg i Bjugn og Brekstad leverer vannbåren varme til offentlige og private bygg. I tillegg tilbyr vi ren energi fra solcelleproduksjon som også brukes på vårt eget kontorbygg. Alt kortreist og miljøvennlig.

Fosenkraft Energi har investert i hurtigladestasjoner for elbil både i Bjugn og på Brekstad, og sammen med Fosenkraft Elektro og Getek har vi montert Fosens hittil største solcelleanlegg på Fosen Tools.

Handler du strøm hos bidrar du til å videreutvikle eksisterende energikilder og bygge mer fornybare energikilder på Fosen.

Produksjon av ren energi er kjernen i vår forretningsvirksomhet og har alltid vært en viktig del av vår historie.

Del artikkel: