/

Elhub

Elhub Web Plugin

Elhub Web Plugin er den delen av Elhub hvor sluttbruker får tilgang til egen informasjon. I Plugin finner sluttbruker alle egne målepunkter med tilhørende måleverdier og kontrakter. Plugin er en enkeltstående web-applikasjon som benytter ID-porten som autentiseringsløsning.

Hva er Elhub?

Elhub er en nøytral datahub som håndterer all måledata og markedsprosesser i det norske kraftmarkedet. Gjennom standardiserte grensesnitt for meldingsutveksling forholder alle markedsaktører seg til én part. Elhub tar imot og prosesserer innkommende meldinger, og genererer deretter meldinger i retur til innsender og relevante parter. I henhold til en rekke valideringsregler mottar derfor markedsaktørene innen kort tid informasjon om for eksempel gjennomførte leverandørbytter, endring av grunndata og måleverdier for produksjon og forbruk i Norge.