/

Lokal støttespiller

FosenKraft Energi er en selvfølgelig bidragsyter til lokal idrett og kultur. Hvert år deler vi ut betydelige midler til lag, foreninger og talenter på Fosen, og vi tar gjerne imot flere søknader!

Søk om støtte her

Søknadsfrister er 1. mai, 1. oktober og 1. februar. Vi vil gi tilbakemelding til alle søkere innen 14 dager etter at søknadsfristen har utløpt. Søknader behandles ikke mellom disse tre datoer, så vær tidlig ute med din søknad.

Dersom man ønsker å sende vedlegg til søknaden kan dette gjøres på e-post: bengt@fosenkraft.no