/

Markedskraft

Markedskraft er vårt enkleste produkt! Du betaler rett og slett timespotpris + 7 øre/kWh påslag, og INGEN månedlige fastbeløp! Bruker du lite strøm vil et fast påslag hver måned utgjøre en stor andel av dine strømutgifter. Dette slipper du med Markedskraft!

Markedskraft

Markedskraft er vårt enkleste produkt! Du betaler rett og slett timespotpris + 7 øre/kWh påslag, og INGEN månedlige fastbeløp! Bruker du lite strøm vil et fast påslag hver måned utgjøre en stor andel av dine strømutgifter. Dette slipper du med Markedskraft!

Bestill Markedskraft

Vi tar forbehold om prisendringer som følge av endringer i dagens offentlige avgifter/ pålegg samt endringer i øvrige rammebetingelser for drift av kraftvirksomheten. Det er imidlertid minimum 6 mnd. prisgaranti på påslaget fra avtaleinngåelse.

Alt på en faktura? Det fikser vi for deg!
Vi har i dag avtale om gjennomfakturering av nettleie med Nettselskapet AS (tidl. Fosen Nett, Orkdal Energinett og Sodvin Nett), Elvia (tidl. Hafslund Nett), Tensio TS og Tensio TN

Prisliste for våre strømprodukter er tilgjengelig her.

Vi oppfordrer om å ta kontakt med Trygg Strømhandel ved en eventuell klage.