/

Nyhetsarkiv

Viste du at vi årlig produserer 13 GWh miljøvennlig og ren energi i vårt vannkraftverk i Teksdal, noe som tilsvarer strøm til ca. 700 husstander!