/

Personvernerklæring for FosenKraft Energi-appen

FosenKraft Energi-app er en mobilapplikasjon som gir deg tilgang til informasjon om ditt kundeforhold, tilgang til ulike tjenester levert av FosenKraft Energi AS og våre samarbeidspartnere, samt tilgang til dine fordeler i fordelsprogrammet vårt. For å kunne ta i bruk appen må du være kunde, eller bli invitert av noen som er kunde hos FosenKraft Energi.

Når du bruker appen behandler vi dine personopplysninger. Dette vil skje i samsvar med personopplysningsloven, og nedenfor finner du mer informasjon om hvordan vi behandler personopplysningene dine når du bruker appen.

Personvern for strømkunder gjelder i tillegg.

Behandlingsansvarlig for appen er FosenKraft Energi AS (org.nr. 883152212  ved Rune Otterstad). Har du spørsmål om personvern kan du kontakte vår kundeservice som vil sette deg i kontakt med vårt personvernombud.
Emil Schanches gate 10
7160 Bjugn
firmapost@fosenkraft.no
Kundeservice: tlf. 72 52 04 30, hverdager klokken 0730-1500.

Innsamling og bruk av personopplysninger
Når du tar i bruk appen ber vi om ditt navn, fødselsdato og mobilnummer slik at du kan registrere deg i appen og få tilgang til informasjon om ditt kundeforhold via appen.

Når du tar i bruk appen, bruker vi adressen du har registrert hos oss til å tilby deg geografisk relevante fordeler gjennom fordelsprogrammet.

Dersom du har blitt invitert inn i appen av en person som er kunde av oss, kobler vi dine personopplysninger sammen med vedkommende sine personopplysninger, slik at riktig informasjon kommer til syne i appen.

Etter hvert som vi utvikler funksjonaliteten og tjenestene i appen vil vi be deg om tilganger til informasjon i din mobiltelefon for å kunne tilby deg disse tjenestene. Disse tilgangene kan du senere styre via innstillingene til mobiltelefonen din.

Tjenester fra andre selskaper tilbudt via appen
I appen kan du kjøpe og bruke tjenester som vi tilbyr i samarbeid med andre selskaper. Dersom en slik tjeneste innebærer at du må gi dine personopplysninger til et annet selskap, er det dette selskapet som vil være behandlingsansvarlig for disse personopplysningene. Kjøp av slike tjenester innebærer at vi utleverer dine personalia og kontaktinformasjon til disse selskapene slik at kjøpet kan verifiseres og slik at du kan ta i bruk tjenesten. Vi mottar ikke personopplysningene du gir til disse selskapene med mindre du har samtykket til det.

Analyse av bruksmønstre
Vi bruker sporingsverktøy fra Google Analytics og Firebase for å overvåke bruksmønstre i appen slik at vi kan forbedre brukeropplevelsen.

Opplysninger vi får fra andre
Underveis i kundeforholdet kjøper vi inn sannsynlighetsvurderinger om våre kunder fra en ekstern leverandør, og disse vurderingene er basert på statistiske analyser av resultater fra spørreundersøkelser og aggregerte data fra offentlige registre slik som for eksempel folkeregisteret, skatteetaten, Netlife og Statistisk sentralbyrå (SSB).

Utlevering av personopplysninger
Din bruk av appen innebærer ikke at vi utleverer dine personopplysninger til andre, med mindre vi er pålagt det gjennom lov eller via andre behandlingsgrunnlag.

Dine rettigheter
Etter personvernregelverket har du en generell rett til innsyn i, og retting eller sletting av personopplysninger. Du har også rett til å protestere mot behandlingen, rett til begrensning av den og rett til dataportabilitet. Har du spørsmål om dine rettigheter kan du kontakte vår kundeservice. Dersom du mener at vi ikke behandler personopplysningene dine i tråd med personvernregelverket, har du rett til å klage til Datatilsynet.

Endringer
Denne personvernerklæringen vil vi komme til å endre uten videre, dersom det følger av lovpålagte krav eller dersom vi utfører mindre endringer i appens funksjonalitet.

Ta kontakt