/

Produksjonsanlegg

FosenKraft produserer miljøvennlig energi i våre vannkraftverk. I tillegg leverer vi vannbåren varme fra våre fjernvarmeanlegg til både offentlige og private bygninger. Vi har også installert Fosens største solcelleanlegg på Fosen-Tools og tilbyr hurtigladestasjoner i Bjugn og på Brekstad.

Fjernvarme Botngård

Fjernvarmeanlegget i Botngård ble driftsatt i 2005 og leverer vannbåren varme til offentlige og private bygg. Varme hentes fra Botngårdsfjæra der en saltlake sirkulerer i 20.000 m nedgravde plastrør. I varmesentralen er det installert en varmepumpe på 980 kW som øker vanntemperaturen til ca. 60oC. I tillegg er det installert el- og oljekjeler som kobles inn ved lave temperaturer eller driftsstans på varmepumpen. Anlegget leverer ca. 3,5 millioner kWh pr år.

Fjernvarme Brekstad

Fjernvarmeanlegget på Brekstad ble driftsatt i 2009 og leverer vannbåren varme til offentlige og private bygg. Sjøvann pumpes inn i anlegget fra 50 m dyp i Trondheimsfjorden. I varmesentralen er det installert en varmepumpe på 980 kW som øker vanntemperaturen til ca. 60oC. I tillegg er det installert gass- og elkjeler som kobles inn ved lave temperaturer eller driftsstans på varmepumpen. Anlegget leverer ca. 2,6 millioner kWh pr år.

Bilder fra utbygging i Botngård og Brekstad

Fjernvarmepriser

Gjeldende fra 01.01.2024:

VH4 Bolig (inkl. MVA):
 • Energiledd: 32,5 øre/kWh
 • Fastbeløp: 800 kr/år
 • Spotpris: Månedssnitt NO3 fratrukket 10%
 • Energiledd: 16,51 øre/kWh
 • Fastbeløp: 10000 kr/år
 • Spotpris: Månedssnitt NO3
 • Effekt Vinter: 130 kr/kW*
 • Effekt Sommer: 51 kr/kW*

*Effekt hhv. Vinter:/sommer: 1.nov til 30.april / 1. mai til 31. oktober

 • Energiledd: 26,24 øre/kWh
 • Fastbeløp: 1280 kr/år
 • Spotpris: Månedssnitt NO3

Gjeldende fra 01.04.2024

VH4 Bolig (inkl. MVA):
 • Energiledd: 40,3 øre/kWh
 • Fastbeløp: 800 kr/år
 • Spotpris: Månedssnitt NO3 fratrukket 10%
 • Energiledd: 23,44 øre/kWh
 • Fastbeløp: 10000 kr/år
 • Spotpris: Månedssnitt NO3
 • Effekt Vinter: 130 kr/kW*
 • Effekt Sommer: 51 kr/kW*

*Effekt hhv. Vinter:/sommer: 1.nov til 30.april / 1. mai til 31. oktober

 • Energiledd: 32,82 øre/kWh
 • Fastbeløp: 1280 kr/år
 • Spotpris: Månedssnitt NO3

Kraftproduksjon i Teksdal

FosenKraft har drevet med kraftproduksjon i Teksdal siden 1941. Kraftstasjonen er bestykket med 2 turbiner og 2 generatorer, hver på 1300 kW. Turbiner og generatorer ble fornyet i 2012 etter 70 års drift. Nytt maskineri gir en produksjonsøkning på ca. 8%. Årlig produseres det gjennomsnittlig 13 GWh, som tilsvarer strøm til ca. 700 husstander.

Vannveien til Teksdal Kraftstasjon består av 4 magasin; Laugen, Hildremsvann, Gjølgavann og Teksdalsvann som er tappemagasinet. Fra dam Teksdalsvann er det sprengt en ca. 1 km lang tunell til kraftstasjonen og fallhøyden er 38 m. Totalt nedbørsareal er 105 km2 og leverer gjennomsnittlig 5,3 m3/s.

Bilder fra Teksdal

Solceller eget bygg

Fosenkraft Elektro AS og Getek AS har levert et driftssikkert anlegg av høy kvalitet til Fosenkraft sitt bygg i Bjugn.

Getek AS har over 30 års erfaring fra solcelle-bransjen, og har etablert seg som en ledende leverandør av strømforsynings-anlegg til anerkjente organisasjoner og bedrifter. I 2022 ble Getek oppkjøpt av Fosenkraft AS, som med dette har sikret seg en unik kompetanse og Fosenkraft Elektro AS bygger nå svært driftssikre strømforsynings-anlegg der kvalitet og driftssikkerhet er satt i høysetet.

Næringskunder skal være trygge på at de får den beste og mest driftssikre løsningen.
Sammen har Getek AS og Fosenkraft AS levert en rekke nye installasjoner, blant dem Fosens største solcelleanlegg på Fosen Tools, og solceller til Flokk sitt næringsbygg på Røros.